Uruchomiliśmy naszą nową wtyczkę WordPress! Pobierz teraz

Prywatność

Clonable ("Spółka") zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka Prywatności") ma na celu pomóc użytkownikowi zrozumieć, jakie informacje gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy, co robimy, aby je chronić, a także pomóc użytkownikowi w podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z naszej Usługi. O ile poniżej nie wskazano inaczej, niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do każdej witryny internetowej, która odwołuje się do niniejszej Polityki Prywatności, każdej witryny internetowej Spółki, a także do wszelkich danych, które Spółka może gromadzić w witrynach partnerskich i niepartnerskich.

Dla celów niniejszej Umowy "Usługa" odnosi się do usługi Spółki dostępnej za pośrednictwem naszej strony internetowej www.clonable.net (i jej przetłumaczonych domen) lub za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Spółki. "Użytkownik" odnosi się do użytkownika Usługi.

 • Zezwolenie
 • Korzystając z naszego Serwisu, akceptujesz naszą Politykę Prywatności i Warunki Korzystania oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności. Ponadto, korzystając z naszych Usług na stronach powiązanych i niepowiązanych, użytkownik akceptuje zasady i praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z Usługi, a także za każdym razem, gdy dobrowolnie przekazujesz nam informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas podanych informacji oraz zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości e-mail lub kontaktowanie się z nami w inny sposób, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Bez względu na to, czy użytkownik zarejestruje się u nas lub utworzy konto, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich użytkowników Strony i Usługi.

 • Gromadzone przez nas informacje
 • Możemy gromadzić zarówno "Dane nieosobowe", jak i "Dane osobowe" dotyczące użytkownika. "Dane nieosobowe" obejmują informacje, których nie można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika, takie jak anonimowe dane dotyczące użytkowania, ogólne informacje demograficzne, które możemy gromadzić, strony odsyłające / wyjściowe i adresy URL, typy platform, preferencje przesłane przez użytkownika i preferencje wygenerowane na podstawie przesłanych danych i liczby kliknięć. "Dane osobowe" obejmują informacje, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

  Ponadto możemy również śledzić informacje przekazywane nam przez przeglądarkę użytkownika lub naszą aplikację mobilną podczas przeglądania lub korzystania z Usługi, takie jak strona internetowa, z której użytkownik przeszedł (znana jako "odsyłający adres URL"), typ używanej przeglądarki, urządzenie używane do łączenia się z Usługą, godzina i data dostępu oraz inne informacje, które nie identyfikują użytkownika osobiście. Używamy tych informacji między innymi do działania Usługi, utrzymania jakości Usługi, dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Usługi oraz do innych celów biznesowych. Śledzimy te informacje za pomocą plików cookie lub małych plików tekstowych zawierających anonimowy unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z naszych serwerów i są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika. Wysyłając plik cookie do przeglądarki użytkownika, możemy gromadzić informacje nieosobowe o tym użytkowniku i śledzić preferencje użytkownika podczas korzystania z naszych usług, zarówno w ujęciu indywidualnym, jak i zbiorczym. Spółka może wykorzystywać zarówno trwałe, jak i sesyjne pliki cookie; trwałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika po zamknięciu sesji i do momentu ich usunięcia, natomiast sesyjne pliki cookie wygasają po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie można usunąć, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w pliku pomocy przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki cookie, niektóre części Usługi mogą nie działać prawidłowo.

 • Jak wykorzystujemy i udostępniamy informacje
 • Dane osobowe:

  Ogólnie rzecz biorąc, nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim bez jego zgody. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika sprzedawcom i innym dostawcom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Spółki. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedawcy i dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług, które wykonują dla Spółki. Na przykład, gdy użytkownik przekazuje nam dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu, wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas tych danych osobowych w tym konkretnym celu, w tym poprzez przekazywanie ich naszym dostawcom (i ich usługodawcom), którzy świadczą te usługi na rzecz Spółki.

  Jednak niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak podmioty przetwarzające płatności, mają własne polityki prywatności dotyczące informacji, które musimy im przekazać w celu korzystania z ich usług. W przypadku tych usługodawców zewnętrznych zachęcamy do zapoznania się z ich politykami prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób dane osobowe użytkownika będą traktowane przez takich usługodawców.

  Ponadto możemy ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli użytkownik naruszy nasze Warunki użytkowania.

  Informacje nieosobowe:

  Ogólnie rzecz biorąc, używamy Informacji nieosobowych, aby pomóc nam ulepszyć Usługę i dostosować ją do potrzeb użytkowników. Informacje nieosobowe gromadzimy również w celu śledzenia trendów i analizowania wzorców korzystania z Usługi. Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza w żaden sposób naszego wykorzystania lub ujawnienia Informacji Nieosobowych, a my zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania i ujawnienia takich Informacji Nieosobowych naszym partnerom, reklamodawcom i innym osobom trzecim według własnego uznania.

 • Jak chronimy informacje
 • Podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe w celu ochrony Państwa Danych Osobowych oraz zapewnienia, że takie Dane Osobowe nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone. Środki te nie gwarantują jednak, że informacje o użytkowniku nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia takich środków ostrożności. Korzystając z naszej Usługi, użytkownik potwierdza, że rozumie i zgadza się zaakceptować to ryzyko.

 • Prawa użytkownika dotyczące wykorzystywania jego danych osobowych
 • Masz prawo w każdej chwili uniemożliwić nam kontaktowanie się z Tobą w celach marketingowych. Gdy wysyłamy do użytkownika wiadomości e-mail z informacją promocyjną, użytkownik może zrezygnować z dalszych wiadomości promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji podanymi w każdej promocyjnej wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że niezależnie od preferencji promocyjnych wskazanych przez użytkownika poprzez rezygnację z subskrypcji lub rezygnację w sekcji Ustawienia Witryny, możemy nadal wysyłać do użytkownika wiadomości e-mail o charakterze administracyjnym, w tym na przykład okresowe aktualizacje naszej Polityki prywatności.

 • Hosting
 • Nasza Usługa jest hostowana przez TransIP. Usługa ta zapewnia nam hosting serwerów, przechowywanie danych i routing sieciowy, które umożliwiają nam świadczenie Usługi na rzecz użytkownika. Informacje użytkownika, w tym Dane osobowe, mogą być przechowywane na serwerach TransIP. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, ujawnianie, przechowywanie i wykorzystywanie swoich Danych osobowych przez TransIP zgodnie z polityką prywatności TransIP dostępną pod adresem tutaj .

 • Linki do innych stron internetowych
 • W ramach Usługi możemy udostępniać linki lub kompatybilność z innymi stronami internetowymi lub aplikacjami. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane na tych stronach ani za informacje lub treści na nich zawarte. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych przez nas za pośrednictwem Serwisu. W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do korzystania przez użytkownika z witryny internetowej innej firmy, do której użytkownik uzyskuje dostęp poprzez wybranie linku za pośrednictwem naszego Serwisu. W zakresie, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej za pośrednictwem innej strony internetowej lub aplikacji, polityka prywatności tej innej strony internetowej lub aplikacji będzie miała zastosowanie do dostępu lub korzystania z tej strony lub aplikacji. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności innych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.

 • Wiek przyzwolenia
 • Korzystając z Serwisu oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.

 • Zmiany w naszej polityce prywatności
 • Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności oraz Warunków Korzystania z Serwisu w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą Politykę Prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie, abyś zawsze był świadomy, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach je ujawniamy. Wszelkie takie zmiany będą obowiązywać w przypadku dalszego dostępu i/lub korzystania z Usługi przez użytkownika pięć (5) dni po tym, jak po raz pierwszy zamieścimy zmiany na stronie internetowej lub w inny sposób powiadomimy użytkownika o takich zmianach. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie tej strony od czasu do czasu, aby zapoznać się z wszelkimi takimi zmianami warunków niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek zmiany, jeśli i kiedy takie zmiany zostaną wprowadzone do niniejszej Polityki Prywatności, powinien zaprzestać korzystania z tej strony internetowej. Jeśli podałeś nam swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na wysyłanie przez nas wiadomości e-mail do Ciebie w celu powiadomienia, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności.

 • Fuzja lub przejęcie
 • W przypadku, gdy dojdzie do transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, Państwa Dane Osobowe mogą być częścią przekazanych aktywów. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce i są dozwolone przez niniejszą Politykę Prywatności oraz że każdy nabywca naszych aktywów może nadal przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nasze praktyki informacyjne ulegną zmianie w dowolnym momencie w przyszłości, zamieścimy zmiany w polityce tutaj, abyś mógł zrezygnować z nowych praktyk informacyjnych. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności, jeśli masz obawy co do sposobu wykorzystania Twoich danych.

 • Komunikacja e-mail i rezygnacja z subskrypcji
 • W razie potrzeby będziemy wysyłać Państwu ogłoszenia związane z Usługą. Na przykład, jeśli nasza Usługa zostanie czasowo zawieszona w celu przeprowadzenia konserwacji lub zostanie udostępnione nowe rozszerzenie, które będzie miało wpływ na sposób korzystania z naszej Usługi, możemy wysłać Ci wiadomość e-mail. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania tych informacji, które nie mają charakteru promocyjnego. W oparciu o Dane Osobowe, które nam Państwo podali, możemy komunikować się z Państwem w odpowiedzi na Państwa zapytania w celu świadczenia usług, o które Państwo prosili oraz w celu zarządzania Państwa kontem. Będziemy się z Tobą komunikować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu na żywo w ciągu godzin roboczych, zgodnie z Twoimi życzeniami. Możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu wysyłania Państwu aktualizacji i innych informacji promocyjnych. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych aktualizacji e-mailowych, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej aktualizacji lub komunikacji.

 • Kontaktowanie się z nami i wycofywanie zgody
 • W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub praktyk stosowanych w niniejszej Witrynie lub w celu wycofania zgody na dalsze gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie Danych osobowych użytkownika, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@clonable.net.