O Clonable

Clonable - Twoje narzędzie do klonowania i lokalizacji dla stron i sklepów internetowych.

E-mail
info[@]clonable.net
Numer telefonu
+31 492 77 52 69
Adres

Centrum Biznesowe Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Prywatność

Clonable ("Firma") jest zobowiązana do ochrony prywatności swoich użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka Prywatności") ma na celu pomóc Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy, jak je wykorzystujemy, co robimy, aby je chronić oraz pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji podczas korzystania z naszej Usługi. O ile poniżej nie wskazano inaczej, niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do każdej strony internetowej, która łączy się z niniejszą Polityką Prywatności, każdej strony internetowej Spółki, jak również wszelkich danych, które Spółka może gromadzić na stronach partnerskich i niepartnerskich.

Dla celów niniejszej Umowy, "Usługa" odnosi się do usługi Spółki dostępnej poprzez naszą stronę internetową www.clonable.net (i przetłumaczone domeny) lub poprzez naszą aplikację mobilną. Terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Spółki. "Ty" odnosi się do Ciebie, jako użytkownika Serwisu.

1. ZEZWOLENIE

Korzystając z naszego Serwisu, akceptujesz naszą Politykę Prywatności i Warunki Korzystania oraz wyrażasz zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności. Ponadto, korzystając z naszych Usług na stronach powiązanych i niepowiązanych, użytkownik akceptuje zasady i praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z Usługi, a także za każdym razem, gdy dobrowolnie przekazujesz nam informacje, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas podanych informacji oraz zgadzasz się na otrzymywanie wiadomości e-mail lub kontaktowanie się z nami w inny sposób, jak opisano w niniejszej Polityce prywatności. Bez względu na to, czy użytkownik zarejestruje się u nas lub utworzy konto, niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich użytkowników Strony i Usługi.

2. GROMADZONE PRZEZ NAS INFORMACJE

Możemy gromadzić zarówno "Informacje nieosobowe", jak i "Informacje osobiste" na temat użytkownika. "Informacje nieosobowe" obejmują informacje, które nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika, takie jak anonimowe dane dotyczące użytkowania, ogólne informacje demograficzne, które możemy gromadzić, strony i adresy URL stron odsyłających/wychodzących, typy platform, preferencje przesłane przez użytkownika oraz preferencje wygenerowane na podstawie przesłanych danych i liczby kliknięć. "Dane osobowe" obejmują informacje, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail.

Ponadto możemy również śledzić informacje przekazywane nam przez przeglądarkę użytkownika lub naszą aplikację mobilną podczas przeglądania lub korzystania z Usługi, takie jak strona internetowa, z której użytkownik przyszedł (zwana "odsyłającym adresem URL"), typ używanej przeglądarki, urządzenie użyte do połączenia się z Usługą, czas i data dostępu oraz inne informacje, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Używamy tych informacji do obsługi Serwisu, utrzymania jego jakości, dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu oraz do innych celów biznesowych. Śledzimy te informacje za pomocą plików cookie, czyli małych plików tekstowych zawierających anonimowy, unikalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki użytkownika z naszych serwerów i są przechowywane na dysku twardym komputera użytkownika. Wysyłając plik cookie do przeglądarki użytkownika, możemy gromadzić nieosobowe informacje o tym użytkowniku i śledzić jego preferencje w korzystaniu z naszych usług, zarówno na zasadzie indywidualnej, jak i zbiorczej. Firma może używać zarówno trwałych, jak i sesyjnych plików cookie; trwałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika po zamknięciu sesji i do czasu ich usunięcia, natomiast sesyjne pliki cookie tracą ważność po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie można usunąć, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w pliku pomocy przeglądarki internetowej. Jeśli zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, niektóre części Serwisu mogą nie działać prawidłowo.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY I UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Dane osobowe:

Ogólnie rzecz biorąc, nie sprzedajemy, nie handlujemy, nie wynajmujemy ani nie udostępniamy Państwa Danych Osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody. Firma może udostępniać Dane osobowe sprzedawcom i innym zewnętrznym dostawcom, którzy świadczą usługi na rzecz Firmy. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedawcy i dostawcy zewnętrzni, z których korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać informacje o użytkowniku wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług, które wykonują dla Spółki. Na przykład, gdy użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe w celu sfinalizowania transakcji, weryfikacji karty kredytowej, złożenia zamówienia, zorganizowania dostawy lub zwrotu zakupu, wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas tych danych osobowych w tym konkretnym celu, w tym poprzez przekazanie tych informacji naszym sprzedawcom (i ich dostawcom usług), którzy wykonują te usługi dla Spółki.

Jednakże, niektórzy zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak podmioty przetwarzające płatności, mają własne zasady ochrony prywatności dotyczące informacji, które musimy im przekazać w celu korzystania z ich usług. W przypadku tych zewnętrznych dostawców usług, zachęcamy do zapoznania się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób Państwa Dane Osobowe będą traktowane przez tych dostawców usług.

Ponadto możemy ujawnić Państwa dane osobowe, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli naruszą Państwo nasze Warunki użytkowania.

Informacje nieosobowe:

Ogólnie rzecz biorąc, używamy Informacji nieosobowych, aby pomóc nam ulepszyć Usługę i dostosować ją do potrzeb użytkowników. Informacje nieosobowe gromadzimy również w celu śledzenia trendów i analizowania wzorców korzystania z Usługi. Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza w żaden sposób naszego wykorzystania lub ujawnienia Informacji Nieosobowych, a my zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania i ujawnienia takich Informacji Nieosobowych naszym partnerom, reklamodawcom i innym osobom trzecim według własnego uznania.

4. JAK CHRONIMY INFORMACJE

Podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki branżowe w celu ochrony Państwa Danych Osobowych oraz zapewnienia, że takie Dane Osobowe nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone. Środki te nie gwarantują jednak, że informacje o użytkowniku nie zostaną udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia takich środków ostrożności. Korzystając z naszej Usługi, użytkownik potwierdza, że rozumie i zgadza się zaakceptować to ryzyko.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo w każdej chwili uniemożliwić nam kontaktowanie się z Tobą w celach marketingowych. Gdy wysyłamy do użytkownika wiadomości e-mail z informacją promocyjną, użytkownik może zrezygnować z dalszych wiadomości promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji podanymi w każdej promocyjnej wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że niezależnie od preferencji promocyjnych wskazanych przez użytkownika poprzez rezygnację z subskrypcji lub rezygnację w sekcji Ustawienia Witryny, możemy nadal wysyłać do użytkownika wiadomości e-mail o charakterze administracyjnym, w tym na przykład okresowe aktualizacje naszej Polityki prywatności.

6. HOSTING

Nasz serwis jest hostowany przez TransIP. Usługa ta zapewnia nam hosting serwerów, przechowywanie danych i routing sieciowy, które umożliwiają nam świadczenie Usług na rzecz Użytkownika. Państwa informacje, w tym Dane Osobowe, mogą być przechowywane na serwerach TransIP. Korzystając z Usługi, wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, ujawnianie, przechowywanie i wykorzystywanie Państwa Danych Osobowych przez TransIP zgodnie z polityką prywatności TransIP, dostępną pod adresem https://www.transip.nl/legal-and-security/privacy-policy/.

7. LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

W ramach Usługi możemy udostępniać linki lub kompatybilność z innymi stronami internetowymi lub aplikacjami. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności stosowane na tych stronach ani za informacje lub treści na nich zawarte. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do informacji zebranych przez nas za pośrednictwem Serwisu. W związku z tym niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do korzystania przez użytkownika z witryny internetowej innej firmy, do której użytkownik uzyskuje dostęp poprzez wybranie linku za pośrednictwem naszego Serwisu. W zakresie, w jakim użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej za pośrednictwem innej strony internetowej lub aplikacji, polityka prywatności tej innej strony internetowej lub aplikacji będzie miała zastosowanie do dostępu lub korzystania z tej strony lub aplikacji. Zachęcamy naszych użytkowników do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności innych stron internetowych przed skorzystaniem z nich.

8. WIEK WYRAŻENIA ZGODY

Korzystając z Serwisu oświadczasz, że masz ukończone 18 lat.

9. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności oraz Warunków Korzystania z Serwisu w dowolnym momencie. Jeśli zdecydujemy się zmienić niniejszą Politykę Prywatności, zamieścimy te zmiany na tej stronie, abyś zawsze był świadomy, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach je ujawniamy. Wszelkie takie zmiany będą obowiązywać w przypadku dalszego dostępu i/lub korzystania z Usługi przez użytkownika pięć (5) dni po tym, jak po raz pierwszy zamieścimy zmiany na stronie internetowej lub w inny sposób powiadomimy użytkownika o takich zmianach. Twoim obowiązkiem jest sprawdzanie tej strony od czasu do czasu, aby zapoznać się z wszelkimi takimi zmianami warunków niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się na jakiekolwiek zmiany, jeśli i kiedy takie zmiany zostaną wprowadzone do niniejszej Polityki Prywatności, powinien zaprzestać korzystania z tej strony internetowej. Jeśli podałeś nam swój adres e-mail, wyrażasz zgodę na wysyłanie przez nas wiadomości e-mail do Ciebie w celu powiadomienia, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności.

10. FUZJA LUB PRZEJĘCIE

W przypadku, gdy dojdzie do transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, przejęcie przez inną firmę lub sprzedaż całości lub części naszych aktywów, Państwa Dane Osobowe mogą być częścią przekazanych aktywów. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że takie przeniesienia mogą mieć miejsce i są dozwolone przez niniejszą Politykę Prywatności oraz że każdy nabywca naszych aktywów może nadal przetwarzać Twoje Dane Osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli nasze praktyki informacyjne ulegną zmianie w dowolnym momencie w przyszłości, zamieścimy zmiany w polityce tutaj, abyś mógł zrezygnować z nowych praktyk informacyjnych. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności, jeśli masz obawy co do sposobu wykorzystania Twoich danych.

 

11. KOMUNIKACJA E-MAIL I REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

W razie potrzeby będziemy wysyłać Państwu ogłoszenia związane z Usługą. Na przykład, jeśli nasza Usługa zostanie czasowo zawieszona w celu przeprowadzenia konserwacji lub zostanie udostępnione nowe rozszerzenie, które będzie miało wpływ na sposób korzystania z naszej Usługi, możemy wysłać Ci wiadomość e-mail. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania tych informacji, które nie mają charakteru promocyjnego. W oparciu o Dane Osobowe, które nam Państwo podali, możemy komunikować się z Państwem w odpowiedzi na Państwa zapytania w celu świadczenia usług, o które Państwo prosili oraz w celu zarządzania Państwa kontem. Będziemy się z Tobą komunikować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu na żywo w ciągu godzin roboczych, zgodnie z Twoimi życzeniami. Możemy również wykorzystywać Państwa Dane Osobowe w celu wysyłania Państwu aktualizacji i innych informacji promocyjnych. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych aktualizacji e-mailowych, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej aktualizacji lub komunikacji.

12. KONTAKTOWANIE SIĘ Z NAMI I WYCOFYWANIE ZGODY

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub praktyk stosowanych na tej Stronie, lub jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na dalsze zbieranie, wykorzystywanie lub ujawnianie Twoich Danych Osobowych, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres info [at] clonable.net